ODGUŠENJE KANALIZACIJE VOMOM
ODGUŠENJE POD PRITISKOM
 

VODOINSTALATER BEOGRAD 00-24H
NA USLUZI 

Vodoinstalater Beograd pruža uslugu odgušenja kanalizacije i to koristeći najsavremenije tehnike i opremu. U situacijama kada mašinska sajla ne može da odguši zapuševi cev, kod većih zagušenja, radimo odgušenje pod pritiskom. Ta vrsta odgušenja je poznata kao odgušenje voma vozilom. Naime, kod ovog tipa odgušenja, cev se ispira mlazom vode pod visokim pritiskom od Ø40 do Ø1500mm. Tehnika se izvodi pomoću specijalnih kombi vozila koja su opremljena neophodnom opremom i to uključuje: pumpu visokog pritiska, rezervoar za vodu, agregat, creva visokog pritiska…
Zahvaljujući visokom pritisku do čak 250 bara moguće je izvršiti ispiranje kanalizacije, te uklanjanje naslaga masnoce, kamenca, uopšte prjlavštine.

Odgušenje kanalizaciej spada u hitne vodoinstalaterske intervencije, tako da smo vam na usluzi 00-24h.

SA VAMA I TOKOM PANDEMIJE COVID 19

U najčešće hitne intervencije spadaju sledeći vodoinstalaterski problemi:
Pucanje vodovodne cevi
Pucanje ventilaKapanje ventila
Curenje bojlera
Ukoliko bojler ispušta paru
Pad bojlera sa zidaDetekcija curenja vode
Poplava u stanu
Zagušenja kanalizacijezagušena vertikala zgrade ili kuće,zagušena wc šolja,
Pucanje wc šolje
Pucanje lavaboa
Curenje kade........

ZA SVE HITNE IN TERVENCIJE VODOINSTALATER BEOGRAD DEŽURA 00-24h