top of page

ODGUŠENJE KANALIZACIJE VOMOM
ODGUŠENJE POD PRITISKOM 

VODOINSTALATER BEOGRAD 00-24H
NA USLUZI 

Vodoinstalater Beograd pruža uslugu odgušenja kanalizacije i to koristeći najsavremenije tehnike i opremu. U situacijama kada mašinska sajla ne može da odguši zapuševi cev, kod većih zagušenja, radimo odgušenje pod pritiskom. Ta vrsta odgušenja je poznata kao odgušenje voma vozilom. Naime, kod ovog tipa odgušenja, cev se ispira mlazom vode pod visokim pritiskom od Ø40 do Ø1500mm. Tehnika se izvodi pomoću specijalnih kombi vozila koja su opremljena neophodnom opremom i to uključuje: pumpu visokog pritiska, rezervoar za vodu, agregat, creva visokog pritiska…
Zahvaljujući visokom pritisku do čak 250 bara moguće je izvršiti ispiranje kanalizacije, te uklanjanje naslaga masnoce, kamenca, uopšte prjlavštine.

Odgušenje kanalizaciej spada u hitne vodoinstalaterske intervencije, tako da smo vam na usluzi 00-24h.

SA VAMA I TOKOM PANDEMIJE COVID 19U najčešće hitne intervencije spadaju sledeći vodoinstalaterski problemi:

Pucanje vodovodne cevi

Pucanje ventilaKapanje ventila

Curenje bojlera

Ukoliko bojler ispušta paru

Pad bojlera sa zidaDetekcija curenja vode

Poplava u stanu

Zagušenja kanalizacijezagušena vertikala zgrade ili kuće,zagušena wc šolja,

Pucanje wc šolje

Pucanje lavaboa

Curenje kade........ZA SVE HITNE IN TERVENCIJE VODOINSTALATER BEOGRAD DEŽURA 00-24h

bottom of page